globehamburgerlocationmailmapphoneplay

Kwaliteit

Voor Armaris Bevrachtingen is kwaliteit een sleutelbegrip. Het is van toepassing op onze dienstverlening én op onze binnenvaartschepen en schippers. Armaris vaart alleen met moderne, West-Europese schepen en schippers die staan voor hun werk en hun afspraken nakomen.

Kwaliteit borgen
Om de kwaliteit van de geleverde diensten te borgen, bieden Armaris Bevrachtingen en de schippers u de mogelijkheid te werken conform onderstaande vergunningen en richtlijnen. Ook onze certificeringen staan hier vermeld.

GMP
Dit certificaat borgt de kwaliteit van het totale productieproces van de farmaceutische industrie, de cosmetische industrie en de voedingsmiddelenindustrie. Ook het transport van de benodigde grondstoffen is hierin opgenomen.

VBG
Regeling met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren van Nederland.

NIWO
Certificaat voor het nationaal vervoer van afvalstoffen en verontreinigde grond.

Artikel 53
Certificaat voor het vervoer van vervuilde grond in Duitsland.

ADN
Europese overeenkomst waarin richtlijnen zijn opgenomen voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren.

P&I verzekering
Deze verzekering dekt de risico’s van het verschepen van goederen, grondstoffen en producten.

Green Award Binnenvaart
Een aantal van onze schippers is druk bezig het certificaat Green Award Binnenvaart te behalen, zodat hun schepen aan speciale milieueisen voldoen. Deze schepen kunnen zelfs laden en lossen zonder stroom op te wekken.